Regulamin

 • Sklep internetowy Galeon-Model, prowadzony jest przez GREENLINE  NIP 896- 144-26-02, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Wójta Gminy Chojnów na podstawie przepisów ustawy z dnia 19.11.1999r Prawo działalności gospodarczej (Dz.U.Nr 101 poz.1178 ze zmianami). Firma jest zarejestrowana pod adresem Zamienice 4, 59-225 Zamienice.
 • Sklep internetowy Galeon-Model, zwany dalej Galeon-Model, prowadzi sprzedaż towarów zamieszczonych na witrynie WWW za pośrednictwem sieci Internet.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym Galeon-Model są wartościami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny produktów zawierają koszt transportu towaru (dot. modeli o standardowych wymiarach tj. do 100cm długości) do odbiorcy końcowego pod warunkiem, że transport ma miejsce na terenie Polski. Zamówienia realizowane są tylko na terenie polski. Nie realizujemy przesyłek międzynarodowych.
 • Do każdej przesyłki dołączamy fakturę VAT. Faktura VAT jest wystawiana w momencie realizacji zamówienia i od tej chwili jest zawarta umowa handlowa.
 • Zgodnie z ustawą o „ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu dni w sposób określony w art. 10 ust. 1. W przypadku odstąpienia umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone na wskazane konto bankowe.
 • Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zakup towaru za pośrednictwem sklepu Galeon-Model
 • Chcąc dokonać zakupu klient składa zamówienie poprzez stronę internetową www.galeon-model.pl wypełniając stosowny formularz zamówienia. Możliwe jest również złożenie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu.
 • Przed dokonaniem zakupu bardzo proszę o kontakt mailowy, bądź też telefoniczny celem potwierdzenia chęci zakupu oferowanego przez nas towaru oraz upewnienia się, że dany model jest dostępny.
 • Należności za zamówione towary regulowane są za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
 • Zamówienie jest realizowane po wpłacie należnej kwoty na konto bankowe:  „Greenline” Zamienice 4, 59-225 Chojnów,  PKO BP  95 1020 5242 0000 2502 0233 9992
 • W tytule wpłaty proszę podać nazwę zakupionego modelu, imię, nazwisko oraz adres
 • Zamówione Towary są dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej UPS
 • Każda przesyłka jest specjalnie zabezpieczona oraz dodatkowo ubezpieczona.
 • Towar wysyłany i dostarczany jest tylko w dni robocze od poniedziałku do piątku.
 • Zakupiony prze Państwa towar wysyłamy w ciągu 48H od momentu zaksięgowania na koncie wpłaty. Ze względu technicznych zakupionych modeli nie wysyłamy za pobraniem.
 • Na wpłatę czekamy maksymalnie 5 dni roboczych. W przypadkach losowych bardzo prosimy o kontakt wówczas na pewno wydłużymy czas ale musimy dostać stosowną informację.
 • Chwilą wykonania umowy sprzedaży przez sklep internetowy Galeon-Model jest dzień przekazania przesyłki od firmy kurierskiej UPS.
 • Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość odbioru osobistego zakupionego towaru.
 • Zakupiony przez Państwa model, dotyczy to zwłaszcza modeli największych z naszej oferty, możemy dostarczyć również osobiście na Państwa koszt (na terenie Wrocławia i okolic dostawa gratis).
 • Przed zakupem istnieje jak najbardziej możliwość zobaczenia każdego modelu w naszym oddziale we Wrocławiu, wcześniej prosimy jedynie o telefon.
 • W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki, lub uszkodzenia przesyłanego towaru w czasie transportu, prosimy o stosowanie następującej procedury:
  po otrzymaniu przesyłki należy sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera; po zauważeniu jakiegokolwiek uszkodzenia opakowania należy rozpakować przesyłkę w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić  stosowny protokół; jeżeli uszkodzenie przesyłki zostało stwierdzone po odjeździe kuriera mimo braku śladów uszkodzenia opakowania, należy sporządzić protokół uszkodzenia zawierający: opis uszkodzenia, nr listu przewozowego, datę doręczenia, protokół ten należy dostarczyć do lokalnego oddziału firmy kurierskiej, która wykonała usługę, a jego kopię przesłać skanem na adres biuro@galeon-model.pl lub drogą listowną ul. Główna 88/22, 54-061 Wrocław
 • Przesyłkę zawsze należy sprawdzić w obecności kuriera czy nie ma uszkodzeń wizualnych, jeśli są widoczne pęknięcia, ewidentne złamania proszę zastosować się do powyższej procedury. Niespisanie protokołu skutkuje tym, iż kończy się odpowiedzialność Galeon-Model i spedytora z tytułu uszkodzenia w transporcie lub częściowej kradzieży.
 • Zawsze dokładamy wszelkich starań, aby opisy, wszelkie dane, a także zdjęcia oferowanych przez nas modeli w pełni odzwierciedlały stan rzeczywisty. Zastrzegamy sobie przy tym jednak, że nie ponosimy odpowiedzialności za drobne różnice wynikające np. z innego układu oświetlenia na zdjęciach zrobionych przez nas. W związku z czym proszę mieć na uwadze fakt, że w rzeczywistości wybarwienie, połysk, faktura drewna oferowanych modeli mogą być delikatnie inne niż na prezentowanych zdjęciach. W przypadku modeli, których kadłub pokryty jest plastrami miedzi, należy liczyć się z tym, że miedź w reakcji z powietrzem z czasem może się utleniać, przez co zmienia się jej wybarwienie. Dodatkowo w przypadku modeli z serii limitowanych, które  wytwarzane są przeważnie w pojedynczych egzemplarzach, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia nieznacznych  różnic pomiędzy każdą serią danego modelu.
 • Wszystkie oferowane przez nas modele są w pełni złożone, pomalowane i gotowe do ekspozycji. Jedynie w przypadku największych modeli, ze względu na bezpieczeństwo ich transportu, niektóre elementy takielunku lub masztów mogą być częściowo złożone, przy czym montaż tych elementów jest niezwykle prosty i odbywa się bez użycia kleju.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na naszej stronie, bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 • Oferta ważna tylko na terenie Polski.
 • W przypadku braku na stanie zamówionego produktu powiadamiamy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 • Złożone zamówienie może być anulowane tylko drogą telefoniczną 698-184-992.
 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy.
 • Termin 14-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym i zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport. Towar powinien zostać przysłany kompletny.
 • Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.
 • W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją, oraz gdy zostaną w całości spełnione postanowienia Zwrotu Towaru, umowę kupna/sprzedaży uważa się za nie zawartą. Konsumentowi zostanie wystawiona korekta do dokumentu zakupu.
 • Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) rzeczy do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 • Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Jeżeli zakupiony towar zawiera ewidentne wady lub jest niezgodny z umową, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Galeon-Model. Zgłoszona wada lub niezgodność towaru podlega weryfikacji przez Galeon-Model, który stwierdzi czy wada lub niezgodność towaru istniała w chwili jego wydania.
 • Do towaru należy dołączyć szczegółowy opis występujących wad lub niezgodności wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują.
 • Należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć kserokopię dokumentu sprzedaży W przypadku ich braku Galeon-Model rozpatruje reklamację, o ile zostanie potwierdzona sprzedaż towaru w Galeon-Model.
 • Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 32-43 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy polskiego prawa cywilnego.
 • Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 • Niniejszy regulamin stanowi integralną część zawieranych przez sklep Galeon-Model z Klientami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Regulamin jest udostępniony Klientom nieodpłatnie za pośrednictwem witryny WWW w formie, która umożliwia pobranie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

NoweKasyna.com

Ostatnie numery, liczby gorące i zimne

Gra jest dostępna w wielu językach pozwalając graczom Ruletka na żywo z netent oferuje gry z ograniczeń.pl W wyniku takiego podejścia dziś możemy zaproponować wszystkim chętnym ponad gier hazardowych, w tym automaty do gier, gry na żywo, video poker​.W rezultacie gra stała się bardzo popularna wśród arystokratów i członków rodziny królewskiej. Ale już nie muszą! Ktoś powie, to po co grać na żywo skoro można na sofcie? Darmowa ruletka dostępna jest zarówno w wersji na komputery stacjonarne, jak i w wersji mobilnej, dzięki czemu można cieszyć się grą w dowolnym miejscu, w którym jest połączenie z Internetem. Parę dni temu pomyślałem by czasem zajrzeć na ten mod i się trochę zdziwiłem, nie widzę celu tej sceny i prowadząc chyba https://nowekasyna.com/games/live-roulettes z niej zrezygnował. Ruletka online w kasynie internetowym Slottica 4. Wiele kasyn oferuje także grę w ruletkę za darmo.

Najlepsza Ruletka Kasyna Na żywo

To czy mamy większe czy mniejsze szanse na wygrane zależą tylko i wyłącznie od stawki i tego czy chcemy wygrać mało czy dużo. Aby zagrać w ruletkę online z Polski, musisz najpierw zarejestrować się w kasynie. Wirtualna ruletka RNG działa zgodnie z wynikami generatora liczb losowych, podobnie jak w przypadku automatów online. Niestety kasyna nie za często oferują specjalne bonusy na grę w ruletki. Zakręcenie Po obstawieniu pozostaje nam zakręcić.

Ruletka casino online – gra krok po kroku:

Notując jakie liczby wypadają lub korzystając z dostępnych statystyk sprawdzamy które tuziny wpadają najczęściej i właśnie na te grać. W tej kwestii gorąco polecamy przeglądać poszczególne oferty takich kasyn jak MrGreenBetssonCasinoEuroEnergyCasinoShadowbet czy wielu innych, bowiem często każde z nich oferuje swoje własne propozycje, których na próżno szukać gdzie indziej. Te gry są zbudowane w HTML5 lub Flash i zapewniają doskonałą rozgrywkę bez opóźnienia, chyba że jesteś na złe połączenie internetowe z telefonu. Dyrektorka Agnieszka Pilch przyznaje, pochodzi z produkowania potrzeb. To oznacza, gry ruletka na Żywo każde zakręcenie może skończyć się trzema wynikami.