Magellan był portugalskim szlachcicem, który urodził się w roku 1480 w miejscowości Sabrosa, której burmistrzem był jego ojciec. Od najmłodszych lat interesował się on geografią oraz historią a jego największym pragnieniem było dotarcie do wybrzeży Azji Wschodniej przez Ocean Atlantycki oraz nieznany jeszcze wówczas ocean oddzielający Nowy Świat (Amerykę) od Azji. Po raz pierwszy wypłynął w morze w wieku 25 lat a kierunkiem wyprawy były Indie. W późniejszym okresie żeglował również do Maroka po czym finalnie od roku 1517 kiedy to popadł w niełaskę króla Portugalii, rozpoczął służbę pod banderą Hiszpanii.  W swą najważniejszą podróż Magellan wyruszył z Hiszpanii drogą zachodnią, czyli przez Ocean Atlantycki, kierując się na południowy zachód ku wybrzeżom Afryki Zachodniej i Brazylii. Przyszły odkrywca nie zdawał sobie za pewne sprawy z tego , że jako pierwszy opłynie Ziemię. Natomiast podejrzewał, że przeprawa właśnie tą drogą, choć pionierska i niebezpieczna, może zakończyć się sukcesem i zapewni Hiszpanii dostęp do niezwykle cennych dóbr. Magellan docierając do brzegów Ameryki Południowej wbrew założeniom nie odnalazł u ujścia rzeki La Platy przejścia do oceanu leżącego na zachód od Ameryki. Nie zrezygnował jednak. Wraz ze swymi marynarzami przezimował w Patagonii. 24 sierpnia 1520 roku podjął on dalszą podróż w czasie której odkrył cieśninę łączącą dwa wspomniane oceany. Nazwał ją Cieśniną Wszystkich Świętych. Z czasem nazwę tą zastąpiła nowa: Cieśnina Magellana, która przypomina o dokonaniach tego wielkiego podróżnika. Ostatecznie na wody Pacyfiku wyprawa wpłynęła z końcem listopada a w związku z faktem, że wody przez cały początkowy etap podróży były spokojne Magellan nazwał odkryty przez siebie akwen „Spokojnym”. Dalsza wyprawa Magellana przebiegała w dramatycznych warunkach. Z powodu głodu i pragnienia zginęło 50% jego załogi. Po 100 dniach uciążliwej podróży przez Pacyfik Magellan dotarł do wysp Wysp Mariańskich. Następnie Magellan skierował swą flotyllę ku Filipinom gdzie 27 kwietnia 1521 roku zginał w walce z tubylcami. Reszta załogi kontynuowała podróż ku Oceanowi Indyjskiemu. Po 3 latach główny okręt wyprawy – „Victoria” pod dowództwem kapitana Elcano wraz z niedobitkami załogi Magellana dotarł 6 września 1522 roku do Hiszpanii. Przywiózł on ze sobą ładunek cennych korzeni, które pokryły koszty całej wyprawy, przyniosły zysk jej uczestnikom i ich patronom. Należy zapamiętać, że dzięki zapoczątkowanej przez Ferdynanda Magellana podróży dookoła świata po raz pierwszy w historii nauki dowiedziono kulistości Ziemi. Potwierdzono tym samym tezę wysuniętą przez wybitnego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika.