interest_13_6920

Projekt ustawia się w hangarze w pobliżu doków, by cieśle pracujący w stoczni mieli do niego swobodny dostęp. Największe porty-stocznie wyposażone są w suche doki przeznaczone do konserwacji i naprawy statków. Po wpłynięciu jednostki do doku i zamknięciu śluz, dok osusza się za pomocą pomp hydraulicznych. Przy podnoszeniu i osadzaniu poszczególnych części statku robotnicy korzystają z wyciągarek, kołowrotów i dźwigów, przy czym najcięższe prace wykonują skazańcy.